Nákupný košík

Košík je prázdny.

Pôvod tovaru

Fyzické investičné kovy najvyššej rýdzosti pochádzajú od jedného z najväčších spracovateľov drahých kovov ARGOR HERAEUS so sídlom v Mendrisio vo Švajčiarsku. Spoločnosť Argor Heraeus je známa svojou výrobou zlatých zliatkov na zákazku pre banky po celom svete. Jej vlastníkmi sú Heraeus Holding GmbH (26,5%), Commerzbank International SA (26,5%), Münze Österreich (24,3%) a Argor Heraeus Management (22,7%). 

 

Zoznam akreditácií:
1961 Londýnska burza (LBMA), kde spĺňa najvyššie štandardy, tzv. Good Delivery systému.*
1974 Obchodná burza New York (divízia COMEX)
1982 Komoditná burza Tokio
2005 Multikomoditné centrum Dubaj

* Good Delivery je definícia normy zlata obchodovaného na Londýnskej burze, ktorú historicky uznali členovia Londýnskeho trhu so zlatom. Takéto zlato má vopred stanovenú formu, rýdzosť a váhu - parametre, ktoré sú akceptované bez akýchkoľvek námietok a sú pre všetkých prijateľné.
Výrobca, ktorý smie takto označovať svoje výrobky, musí spĺňať prísnu normu, kontrolné mechanizmy a skúšky, aby mohol byť uvedený do zoznamu London Bullion Market Association (LBMA), ktorá dohliada na obchodovanie a vydáva pravidlá. Zlato spĺňajúce "Good Delivery" je zlato likvidné, a to práve z dôvodu garancie kvality, ktorú LBMA pravidelne kontroluje. Hlavné požiadavky, ktoré musí spĺňať výrobca alebo dodávateľ drahých kovov, aby bol zaradený do zoznamu výrobcov a obchodníkov "Good Delivery" sú nasledovné:

      •   minimálne tri roky vyrábať zlato alebo iné drahé kovy, ktoré chce do zoznamu zapísať,
      •   vyrábať alebo obchodovať za jeden kalendárny rok s minimálnym množstvom 10 ton zlata a 50 ton striebra,
      •   mať minimálne základné imanie v hodnote likvidných 15 000 000 libier,
      •   predložiť dôkazy o jeho vlastníckej štruktúre a managementu,
      •   v prípade potreby doložiť vhodné písomné potvrdenie (vyjadrenie, odporúčanie) od centrálnej banky alebo 

          akceptovanej komerčné banky pôsobiacej v krajine jeho prevádzky.

Argor Heraeus vyrába štandardne:
      •   5 odlievaných zlatých zliatkov
      •   8 razených zlatých zliatkov spolu so 6 razenými zlatámi zliatkami Kinebars ®.**
      •   1 odlievaný strieborný zliatok
      •   8 razených strieborných zliatkov

** Spoločnosť ako jediná na svete používajúca Kinegram ® ako dekoratívny a bezpečnostný prvok na zadnej strane vybraných razených zliatkov. Táto aplikácia sa skladá z neviditeľných malých základných oblastí zložených z mikro-profilov, ktoré lomia svetlo. Výsledný obraz je tvorený širokým spektrom farieb a vzniká rôznymi uhlami lomu svetla a jeho intenzity. Všetky zliatky Kinebars ® sú zatavené v PVC obale spolu s certifikátom.

Odlievané zlaté zliatky: 1000 g, 500 g, 250 g, 100 g, 10 Tola (1 Tola je tradičná indická jednotka hmotnosti, teraz štandardizovaná ako 0,375 trójskej unce, tzn. 11,6638038 gramov).


Razené zlaté zliatky: 100 g, 50 g, 1 Oz, 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 1 g.
Kinebars ®: 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 1 g, 1 Oz.

                                                                             

Odlievaný strieborný zliatok: 1000 g.Razené strieborné zliatky: 500 g, 250 g, 100 g, 50 g, 1 Oz, 20 g, 10 g, 5 g.


Všetky zlaté i strieborné zliatky sú razené s číselným certifikátom. Na zliatkoch sú vyrazené nasledovné údaje:

      •   pečať kvality "Melter Assayer" udelená Švajčiarskym úradom pre kontrolu drahých kovov

      •   vlastné logo firmy Argor - Heraeus SA

      •   použitý materiá

      •   sériové číslo

      •   hmotnosť

      •   rýdzosť
     
     
    


Všetky zliadky sú dodávané s certifikátom pravosti.
Razené zliatky sú zvyčajne aj s certifikátom zatavené do tvrdej plastovej fólie vo veľkosti platobnej karty. Odlievané zliatky nie sú zvyčajne balené a certifikát je len priložený v papierovej podobe.